HomeWydarzenia

Ewelina Korszun właścicielka salonów optycznych bierze czynny udział w szkoleniach, eventach, wydarzeniach o charakterze edukacyjnym i biznesowym. Jest to kluczowe dla rozwoju firmy, poszukiwaniu inspiracji, nowoczesnych rozwiązań nawiązując nowe kontakty biznesowe.

Rozwój osobisty jest bardzo korzystny dla prowadzonej działalności i osób w niej zatrudnionych. Cennym wydarzeniem jest branie czynnego udziału akcjach charytatywnych, niesieniu pomocy potrzebujących jako wolontariusz i dobroczyńca.

19 lipca 2018
Salony Optyczne Edor wspierają wolontariuszy wyjeżdżających z misją do Kenii "Podaruj trochę światła"

Zobacz więcej na

16 marca 2018
Śniadanie mistrzów toru Falubaz Zielona Góra. Mieliśmy możliwość uczestniczenia i porozmawiania z mistrzami za którymi trzymają mocno kciuki kibice.

Zobacz więcej na

24 grudnia 2017
Fundacja Black Butterfliesdom życia prowadzonego przez EvaMinge świadczy kompleksową pomoc i wsparcie osobom doświadczonym ciężkimi chorobami...

Zobacz więcej na

23 grudnia 2017
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza kierowane są dzieci pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Zobacz więcej na

17 grudnia 2017
Wigilijny Charytatywny bieg dla Lenki Kubów

Zobacz więcej na

13 grudnia 2017
SZLACHETNA PACZKA jest to ogólnopolski projekt pomocy charytatywnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Zobacz więcej na

30 czerwca 2017
Ponownie byliśmy w Strefa Falubaziaki z ekstra gadżetami i upominkami dla milusińskich organizowanym przez Falubaz Zielona Góra.

Zobacz więcej na